Fintech, fast på riktigt

Om Centevo

Historia

Centevo AB är resultatet av sammanslagningen mellan svenska Evolution Software Sweden AB och VPS ASAs norska fondverksamhet. Två kompetenscenter med lösningar för kapital- och fondförvaltning. Bolaget har idag över 50 kunder i Norden och har levererat digitala tjänster till kunder inom finansmarknaden sedan 1991.

Våra tjänster utvecklas i nära samarbete med våra kunder och baseras på agila metoder för att säkerställa moderna och kostnadseffektiva lösningar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till VPS i Norge som ingår i koncernen Oslo Børs VPS.

Leif Arnold Thomas

CEO