Vi är Centevo.

Centevo levererar digitala tjänster för kapitalförvaltning i kombination med affärsstöd till dessa.

Allt på en plats

Centevo är en del av Oslo Børs VPS Group, därmed kan vi erbjuda trygghet och kontinuitet. Inom koncernen finns Börser, digitala tjänster för kapitalförvaltning, nätverk för handel och distribution. Marknadsdata, priser från börser eller specialiserad webbyrå för att bygga webbsidor och komponenter för webb, allt under ett tak. Längst ner på sidan hittar du länkar till våra systrar inom koncernen, information om koncernen och mycket mer.

Söker du nya utmaningar?

Vi söker efter nya talanger 365 dagar om året.

Vi älskar utmaningar, hos oss kommer du aldrig att ha tråkigt

Vi ser till dig som individ lika mycket som organisationen totalt

Vi gillar långa förhållanden – är du inte nöjd är vi inte nöjda

Resultatet är att Centevo har en närmast obefintlig personalomsättning. Vi värderar långa relationer med våra medarbetare lika mycket som långa kundrelationer. Vi gillar att se medarbetare växa och utvecklas. Att alla trivs och utvecklas är en förutsättning för en organisation som ständigt är på väg framåt.

Funderar du på hur ny teknik kan användas? Eller kanske hur det påverkar människors vanor, ekonomi eller våra banker? Eller funderar du på vad som skulle kunna göra det mera intressant för att du skulle vilja prata eller skypa med din bankkontakt eller bankrobot?

Är du nyutexaminerad eller har du jobbat med ungefär samma saker på annat håll? Vi är intresserade av Er båda, det viktigaste är intresset. Därefter anpassar vi utmaningen för dig och du en sak till. Kulturen är vänlig, vårt samhälle är alltför lite vänligt idag. Det är en egenskap som genomsyrar 100 % av våra medarbetare och som vi förväntar oss av dig.

Private banking

Alla behöver ha en investeringsstrategi idag, stor som liten.

Hjälper du privatkunder med hela eller delar av kundens ekonomi? Tar du aktiva allokeringsbeslut för vilka tillgångsslag som ska investeras i samt hjälper kunden med ekonomisk planering?

Eller hjälper du företag att investera sin överlikviditet med hänsyn taget till risknivå och tidshorisonten för kommande investeringar?

Tjänster för Private banking

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar ett stort antal kunder. Här hjälper vi dig med att digitalisera hela din process från att hantera kunden som prospekt till digitala eller fysiska rådgivningsmöten och till slut en full investerad portfölj med hänsyn tagen till risknivå och kundens preferenser.

Som Private banker är det viktigt att ta hänsyn till både det kapital som du förvaltar för kunden räkning, men även det kapital som du kanske inte förvaltar tex sparande hos andra aktörer eller kundens pensionssparande. För att kunna ge de bästa råden och för att kunden inte ska lägga alla ägg i samma korg.

Vi ser det som självklart att du ska kunna nå kunden på det media och vid den tidpunkt som kunden själv bestämmer.


Vad ingår i din tjänst?


Client Relations Manager

Kund- och prospekthantering. Samla all information kring din kund via KYC frågeformulär och upprättad dokumentation via fysiska eller digitala möten. Samt uppföljning av de tjänster som kunden köper av dig

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Family Office

Aldrig tidigare har vi haft fler entrepenörer och kapitalstarka familjer i världen. Är du en av de få utvalda som fått förtroendet att hjälpa dessa aktörer?

Hjälper du entreprenören som har stora delar av sitt kapital inlåst i ett eller flera företag som förr eller senare ska omvandlas till en privatekonomi
eller hjälper du kapitalstarka familjer att värdebevara sitt kapital genom diversifiering i många tillgångslag och risknivå?

Tjänster för Family Office

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar få men väldigt kapitalstarka mandat. Kundens krav på avkastning har en lång placeringshorisont och kortsiktigt gäller främst värdebevarande avkastning.

Detta ger att du förvaltar många olika tillgångslag med stor spridning geografiskt och ibland även har inslag av fysiska ting som fastigheter eller konst. Detta ställer höga krav på kvaliten på återrapportering till kund. Att förstå vad som bidrar till avkastningen både kortsiktigt och på lång sikt.

Vi ser det som självklart att du ska kunna nå kunden på det media och vid den tidpunkt som kunden själv bestämmer.

Vad ingår i din tjänst?


Client Relations Manager

Kund- och prospekthantering. Samla all information kring din kund via KYC frågeformulär och upprättad dokumentation via fysiska eller digitala möten. Samt uppföljning av de tjänster som kunden köper av dig

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Stiftelseförvaltning

I en mer och mer komplex och regelstyrd värld behöver du hjälp med att följa upp att du följer ditt förvaltningsmandat.

Du behöver troligtvis förklara din komplexa diversifierade förvaltning på ett pedagogiskt och visuellt sätt för en krävande och kunskapsspridd publik.

Tjänster för Stiftelseförvaltning

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar en eller flera stiftelser. Ditt uppdrag är en stabil avkastning över en lång placeringshorisont. Du har en stor spridning på de tillgångsslag som du ligger investerad i aktier, räntor, valuta, private equity och kanske fysiska ting likt fastigheter.

Du har höga krav på en pedagogisk återrapportering till styrelse som har en blandning av ledamöter med extremt god insikt i marknaden och där några ledamöter är noviser på finansiella investeringar.

Du har en återkommande granskning från intern revisorer som verifierar att du genomför stresstester på din förvaltning och att du har genomlysta processer för allt som rör driften av stiftelsen. I denna tjänst gör vi hela din infrastruktur digital vilket är en grundförutsättning för att på ett effektivt sätt kan kontrollera vad som egentligen hände vid varje enskilt beslut.

Vad ingår i din tjänst?


Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Strategiförvaltning

Att köpa en investeringsfond eller förpackad produkt passar inte alla. Många kunder vill få hjälp med att få råd eller slaviskt följa en i förhand utarbetad förvaltnings strategi. Det kan vara att ligga direktinvesterad i intressanta högutdelande bolag eller göra arbitrage på ett återkommande fel i markanden.

Tjänster för Strategiförvaltning

Denna tjänst riktar sig till dig som har en förvaltningsstrategi som kunder vill följa diskretionärt eller rådgivande. Du tar dina förvaltningsbeslut enligt strategin utan hänsyn tagen till varje enskild kunds önskemål och förutsättningar.

Med tjänsten har du lika bra säljmaterial som vilken annan förpackad product som är publicerad i marknanden. Du sköter din förvaltning med ett fåtal antal handgrepp och din strategi appliceras på tusentals "followers" helt automatiskt.

Vad ingår i din tjänst?


Asset Management Products

Produktifiera dina investeringsstrategier och håll reda på den kundstock som följer dessa strategier

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Förmögenhetsallokering

Den stora massan av privat- och företagskunder behöver hjälp med att nå en så hög avkastning som det går med hänsyn tagen till kundens aptit för risk. Hjälper du kunder att ligga rätt allokerad, med en riskspriding i såväl tillgångsslag, geografi, branch eller specifikt utvalda produkter?

Tjänster för Förmögenhetsallokering

Denna tjänst riktar sig till dig som hjälper kunder diskretionärt eller via råd att allokera om sina innehav i den takt som marknaden rör sig. Med ett fåtal handgrepp kan du allokera om tusentals kunder i den takt som är sund för att korrigera för marknadsrörelser utan att utlösen en våg av transaktionsavgifter.

Du kan även ad-hoc byta enskilda investeringar, hela brancher eller regioner om något oförutsätt händer som kräver att ut snabbt kliver i eller ur marknaden.

Vad ingår i din tjänst?


Asset Management Products

Produktifiera dina investeringsstrategier och håll reda på den kundstock som följer dessa strategier

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Investeringsfonder

Att förvalta en fond idag kräver både god förvaltning och extremt kostnadseffektiva processer för regelefterlevnad, administration och ”sales”.

Eller har du förvaltarregistrerat marknadens bästa fonder i ett eget fonduniversum där du själv håller reskontra för din kundsstock?

Tjänster för Investeringsfonder

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar, administrerar och säljer en eller flera investeringsfonder. Tjänsten låter alla dina medarbetare arbeta i en och samma infrastruktur vilket är en förutsättning för att få kostnadseffektiva processer och nå de hårda krav på kontroll och transperens som våra mydigheter kräver av en produktproducent idag.

Givetvis sköter du din förvaltning i tjänsten som följer upp och hindrar dig från att hamna utanför ditt förvaltningsmandat.

Din produkt NAV sätts med önskad frekvens och tillåter dig att beräkna NAV för olika andelsklasser av produkten.

Du håller reskontra för dina kunder med hantering av rabatter och legal rapportering som notor och engagemangsbesked.

Vad ingår i din tjänst?


Investment products

Hantering av dina investeringsfonder. Samla lagstadgad- och sälj information kring din fond och håll reda på den kundstock som investerar i den

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Annika Hagen

Client Executive
+46 705474985

Per-Christian Lunde

Client Executive
+ 47 48 47 60 66

Henriette Lunde Haug

Senior Client Executive
+47 95 19 88 69

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.

Uppfinnare

En svängande finansiell marknad i en kapitalstark värld kräver uppfinningsrikedom.

Tjänster för uppfinnare

En svängande finansiell marknad i en kapitalstark värld kräver uppfinningsrikedom.

Är du den som sätter samman och skrädarsyr korgar eller produkter efter dina kunders specifika förutsättningar? Eller pga att dina kunder helt enkelt kräver en viss avkstning till en specifik risknivå?

Vad ingår i din tjänst?


Investment products

Skräddarsy din egen korg och hantera hela teckningsprocessen mot kund

Finance

Bokföringsunderlag enligt den kontoplan som du själv önskar. Exportera underlaget via SIE export till ett bokföringssystem

Publisher

Publicera marknadsinformation och månadsrapporter till dina kunder. Administrera information i din egen online portal för dina kunder

Business Intelligence

Analysera din totala investering genom drill-down och carv-out funktioner

Measurements

Beräkna avkastning och risk på olika nivåer eller med olika metoder

Compliance

Föj upp det regelverk som du satt upp för din verksamhet

Management

Analysera vad som driver din business framåt genom att mäta intjäning och flöden


Verksamhetstjänster

Vill du att vi avlastar dig i din affär så erbjuder vi administrativa eller regulativa tjänster där vi säkerställer din affär med våra medarbetare på Business Services

Market data

Vi erbjuder kurs och värderpappers information genom vårt systerbolag Oslo Market Solutions

Robert Eikheim

CCO
+47 41 35 50 00

Varför ska du välja Centevo?

Centevo är vad det heter. Ett bolag med hög utvecklingstakt av tjänster och erbjudanden som drivs av våra kunders agenda. Bolaget har en stabil ägare i Oslo Børs VPS Group som gör att vi långsiktigt kan hålla hög fart. Plattformen för digitala tjänster omarbetas och uppdateras kontinuerligt.

Centevo är en heltäckande serviceleverantör av såväl digitala som verksamhetstjänster. Vår verksamhetsservice ger Er känslan av egna medarbetare vägg i vägg där allt händer i realtid i din Webbrowser.Vi täcker hela din process från digital KYC och Er kunds gränsyta till custodytjänst, med gränssnitt till samtliga relevanta nordiska aktörer och de stora utanför Norden.